Studie: Vzdělávání zaměstnaných osob v ČR

Většina firem v ČR s více než 10 zaměstnanci zajišťuje zaměstnancům alespoň jeden kurz nebo školení ročně. Polovina přitom poskytuje pouze kurzy povinné. Z hlediska oborů podnikání poskytují i jiné než povinné kurzy a školení především firmy působící v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a IT. Nejsilnější vliv na to, zda firma poskytuje vzdělávání zaměstnancům, má velikost firmy.

Ilustrační snímek

To jsou hlavní zjištění právě zveřejněné studie Českého statistického úřadu zaměřené na oblast firemního vzdělávání. Jde o výsledky 5. vlny evropského šetření CVTS (Continuing Vocational Training Survey), jehož provádění nařizuje Evropská komise. Šetření probíhalo v roce 2016 a odráží stav z roku 2015.

Bližší informace a statistiky najdete v publikaci ČSÚ s názvem Vzdělávání zaměstnaných osob – 2015, která je online dostupná zdarma.

Vzdělávání zaměstnanců v ČR v roce 2015

  • 91 % firem s deseti a více zaměstnanci poskytlo v roce 2015 zaměstnancům vzdělávání.
  • 89 % firem zajistilo alespoň jeden kurz nebo školení. 87 % firem zajistilo kurzy povinné ze zákona, nepovinné 53 % firem.
  • Téměř 40 % firem poskytlo zaměstnancům jiné formy vzdělávání než kurzy a školení.
  • Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím poskytování vzdělávání zaměstnancům je velikost firmy.
  • Z hlediska převažující ekonomické činnosti firmy je největší pravděpodobnost poskytování i jiných než povinných kurzů a školení u firem z oblasti Peněžnictví a pojišťovnictví a IT.
  • Sedm z deseti firem hodnotilo vzdělávací potřeby zaměstnanců, pětina pravidelně. Uskutečněné vzdělávání zpětně zhodnotilo 42 % firem. Koncepci vzdělávání předem plánuje 53 % firem.
  • 63 % firem nemá specializovaný útvar či osobu pověřenou organizací vzdělávání zaměstnanců. Alespoň jednu osobu pověřenou organizací vzdělávání má nicméně 85 % velkých firem s více než 250 zaměstnanci.
  • 53 % firem reaguje na zjištěný deficit či absenci znalostí a dovedností zaměstnanců zajištěním potřebného vzdělávání.
  • O vzdělávání ve firmách nejčastěji rozhoduje management. Zástupci zaměstnanců jsou do tohoto rozhodování zapojeni pouze v 6 % firem.
  • 84 % firem vynaložilo určité finanční náklady, které souvisely se zajišťováním vzdělávání zaměstnanců. Čtyři desetiny uvedly, že vzdělávání je položkou jejich ročního rozpočtu.

Podíl firem, které poskytovaly kurzy/školení a jiné formy vzdělávání podle odvětví firmy (2015)

ČSÚ: Podíl firem, které poskytovaly kurzy/školení a jiné formy vzdělávání podle odvětví firmy (2015)

Zdroj: šetření CVTS, ČSÚ 2017

Podíl firem poskytujících kurzy/školení podle velikosti firmy (1999–2015)

ČSÚ: Podíl firem poskytujících kurzy/školení podle velikosti firmy (1999–2015)

Zdroj: šetření CVTS, ČSÚ 2017

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad