Teambuiding není jen den venku

Tzv. teambuilding není jen společný výlet zaměstnanců do hor nebo na kola. Je to proces, nikoli jedna událost. Jen pokud jej firmy dokážou využít efektivně, mohou zlepšit svou týmovou práci.

- Stanovte si jasný a jednoduchý záměr. Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout. Jak budete hodnotit úspěšnost? Co očekáváte, že vaši lidé začnou dělat jinak? Nesnažte se dosáhnout příliš mnoha věcí v krátké době.

- Zapojte tým. Umožněte týmu aktivní účast na plánování teambuildingu. Zvažte i účast ostatních, kteří mohou ovlivnit váš úspěch, jako jsou zákazníci, dodavatelé, partneři, podpůrné týmy apod.

- Zapojte školitele. Od začátku zahrňte do procesu i školitele. Je důležité, aby pochopili kontext vaší práce, rozpočet a cíle, kterých chcete dosáhnout.

- Zajistěte událost, na kterou se nezapomene. Plánujte tak, aby budování týmu přineslo pozitivní změny chování. Zajistěte fotografování nebo vytvořte zprávu, která bude teambuilding připomínat.

- Zajistěte relevantní a konzistentní teambuilding. Ať už plánujete seriózní nebo zábavnou akci, ujistěte se, že je relevantní vůči vašemu reálnému pracovnímu světu. Průběh by měl být konzistentní s chováním a hodnotami, které se uplatní po návratu do práce.

- Individuální potřeby jsou důležité. Kromě zdravotních a bezpečnostních opatření je třeba zajistit i individuální potřeby účastníků širší škálou aktivit.

- Dejte týmu dostatek času. Nezahlťte je aktivitami, ať mohou hovořit o záležitostech, které je zajímají.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone