Telefonní konference - alternativa k online learningu

Při vší záplavě online vzdělávání lze snadno přehlédnout, že co se týče dálkového vzdělávání, existují i alternativy.

Je zde spousta webových vzdělávacích aplikací a je snadné splést si pojmy "dálkové studium" a "online učení". Online je podmnožina dálkového studia, což znamená, že při učení nejste na stejném místě jako vaší spolužáci a instruktor. Počínaje korespondenčním studiem, které se začalo používat už v 19. století, dálkové vzdělávání rostlo až do dnešní podoby, kdy se běžně používají audio a video záznamy nebo online prostředky, umožňující vzájemnou interakci mezi učitelem a žákem.

Pro některé žáky ale může být obsáhlé čtení, psaní a technické dovednosti, které vyžaduje online vzdělávání, skličující. Instrukce doručované přes telefon (telekonference), mohou být pro některé žáky vhodnější.
Telekonference, stejně jako online learning nabízejí výhody zejména v úspoře času, jenž by jinak musel žák nebo instruktor investovat do cestování a úspoře nákladů, protože klasické vzdělávání stojí logicky více, než jeho dálková (elektronická) obdoba.

Online learning vs. telekonference
Telekonference je vždy naživo, žák a učitel spolu komunikují v reálném čase. Většina online kurzů je asynchronních - můžete přispět k psané diskusi kdykoliv je to pro vás časově vhodné. Jestliže nemůžete učení věnovat každý den delší, souvislý časový úsek a dáváte přednost studiu v krátkých intervalech v průběhu dne, je pro vás online learning vhodnější. Na druhou stranu, pokud ke své spokojenosti potřebujete okamžitou odezvu na své komentáře, jsou kurzy v reálném čase tou správnou cestou.
Jeden z dalších faktorů, podle kterých byste se měli rozhodovat je, zda je vám příjemnější mluvit, nebo psát. Je jasné, že pokud dáváte přednost psanému obsahu, nevyberete si telekonferenci.
Jestliže jste technický antitalent a ze spletitostí online učení vám naskakuje husí kůže, pak je pro vás vzdělávání po telefonu jasnou výhodou - musíte technicky zvládnout jen starý dobrý telefon.

Telefonní konference nabízejí dobrou alternativu k online learningu, který pro některé lidi představuje nevýhody v podobě nedostatku okamžité odezvy, nutnosti technických znalostí a nedostatku kontaktu s instruktorem.

Pokud počítač ovládáte, ale na online vzdělávání vám vadí jiné věci, není nic jednoduššího, než využít některý z online nástrojů pro přenos řeči (např. Skype).

-ds-

Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning