Tipy pro manažery vzdělávání v obtížných časech

Současná doba si žádá nové uvažování, nové způsoby učení a přizpůsobování se firemním prioritám. Odborný konzultant a bývalý ředitel vzdělávání v britské BBC Nigel Paine shrnuje pět tipů pro pomoc manažerům vzdělávání, aby našli inovoativní cestu ekonomickou recesí.

- Ne všechno je stejně důležité. První krok spočívá v tom, uvědomit si, jaké oblasti jsou stěžejní a které lze naopak vynechat. Vaším úkolem je vytvořit prostor pro inovaci. Měli byste umět navrhnout úspory a ukázat zájem přizpůsobit se nové realitě. Trvat na tom, aby vše bylo stejné jako dosud, může být velká chyba. Nejzranitelnější budou ti manažeři vzdělávání, kteří nepřijdou s žádnými novými myšlenkami a budou vehementně bránit celé své portfolio. Neexistují žádná tvrdá a rychlá pravidla, něco však musí být důležitější než ostatní věci.

- Mluvte obchodním jazykem. Ukážete tím, že jste partnery u nejvyššího jednacího stolu, kteří jednají o budoucnosti vaší organizace a dokáží se svým týmem přispět k tomu, aby to byla úspěšná budoucnost. Znamená to umět tímto jazykem nejen mluvit, ale i psát. Strategie vzdělávání by měla být zcela propojena s obchodní strategií firmy.

- Roztrhněte kolektivní DNA. Doposud jsme žili ve světě akceptovatelných a neakceptovatelných modelů vzdělávání. Paradigma „analýzy, designu, vývoje, zavádění a hodnocení" vzdělávacích modelů máme hluboce zakořeněné. Dnes je však příliš pomalé a lineární. Je proto třeba větší pružnosti. Můžete například zavádět již při vývoji nebo navrhovat hodnocení dříve, než budete mít co hodnotit.

- Pomáhejte ostatním uspět. Zacílené vzdělávání dokáže podporovat celou organizaci, která prochází změnami. Mělo by se například více soustředit na zaměstnance, kteří přečkali propouštění, nebo vůdce, kteří potřebují nové dovednosti pro období ekonomické recese.

- Vytvářejte rámec, nikoli tvar. Vymezte rámec své koncepce a umožněte dalším lidem, aby se podíleli na celkovém výsledku. Když se budete snažit vše kontrolovat, nebude mít pod kontrolou nic. Nemůžete kontrolovat a tvarovat veškeré vzdělávání, můžete však vytvořit vhodný rámec a pravidla v tom smyslu, kde může vzdělávání probíhat v rámci celé organizace.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone