Trefit se do černého

Často se setkáváme s tím, že schopnosti zaměstnanců se nedokáží pozitivně projevit ve výsledcích, které má společnost. Klíč k řešení tohoto problému spočívá v zapojení předností zaměstnanců v rámci obchodních cílů společnosti. Je důležité sladit představy, které mají o svém rozvoji zaměstnanci, s představami, jež má společnost jako celek. Často jsou však v rozporu a to je příčinou mnoha překážek.

Ve společnosti jsou zaměstnáni různí lidé a každý z nich má různé schopnosti. To vyžaduje individuální přístup. Všichni zaměstnanci by měli mít možnost rozvinout se v rámci vlastních schopností a možností. Zaměstnanec musí vědět, jakým způsobem může se svým potenciálem přispět k rozvoji společnosti. Úspěch společnosti záleží na tom, jakým způsobem dokážeme motivovat své zaměstnance v rámci svých obchodních cílů.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide