Tréninkem k silnější motivaci

Každý zaměstnavatel usiluje o to, aby jeho zaměstnanci neztráceli při práci motivaci a nebránili se učení novým věcem, postupům. K tomu jim do značné míry pomáhají vnitrofiremní tréninkové programy. Úspěšný firemní tréninkový program však musí vždy být konzistentní a sestávat ze tří částí:

- formální tréninkový program pro nově přijaté pracovníky (OJT – On the Job Training),
- kontinuální výukový tréninkový program,
- konkrétní (nejlepší) tréninkový program pro konkrétní skupiny pracovníků.

Tréninkový program pro nově přijaté pracovníky poskytuje nováčkům informace o smyslu jejich konkrétní pozice ve firemní struktuře. Fakticky začíná vývojem tréninkové příručky, která pomůže novým pracovníkům pochopit a osvojit si požadované praktické a technické dovednosti a ve své podstatě je připraví pro výkon dané funkce. Prostřednictvím takové příručky by si měli nově přijatí osvojit základní firemní pravidla a politiku. Příručku by měl vždy vytvářet a aktualizovat management firmy (případně oddělení), a to tak, aby byl její obsah pro budoucí čtenáře zajímavý. Nemusí ji tedy prezentovat jako „literární dílo“ a může v ní bez obav používat obrázky či výpisy z počítače. Tréninkový program pro nově přijaté pracovníky dále umožňuje nováčkům navázat ve firmě důležité základní interpersonální vztahy.

Vedle tréninku pro nově přijaté pracovníky by firmy měly mít i kontinuální tréninkové programy. Nově přijatý pracovník si totiž v rámci úvodního tréninku osvojí podle odborníků pouhých 40% celkově požadovaných dovedností. V rámci kontinuálního tréninku se tak bude učit lepšímu porozumění firemním postupům. To může probíhat formální i neformální cestou, přičemž ta neformální se stále častěji preferuje. Dříve než však management přistoupí k vývoji takového tréninkového programu, měl by si jasně formulovat, co od něho ve skutečnosti očekává. Důležité je klást přitom stejný důraz na rozvoj technických a osobních dovedností pracovníků a finálně vytvořit konkrétní tréninkový program pro konkrétní skupiny pracovníků – trénink „na míru“. Nejúspěšnějšími se doposud jeví diskuse a workshopy, kterých s účastní pracovníci ze zcela odlišných oddělení.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR