Učitel musí umět poradit

Jestliže chceme zlepšit výsledky našich zaměstnanců, výukoví pracovníci jim v prvé řadě musí poskytnout radu, jak to učinit. Předávání nových informací a výuka je součástí každodenního styku mezi nadřízeným a jeho zaměstnanci. Cílem výuky nemá být přehlídka schopností školitele nebo nadřízeného, nýbrž pomoc v řešení problémů. Je dobré držet se při ní několika zásad.

Při výuce je dobré projevit důvěru v zaměstnancovu schopnost a ochotu řešit problém. Je dobré mu ukázat, že je při řešení problému vaším spolupracovníkem. Popište mu dále, v čem při provádění nastává problém. Ukažte, jaké jsou hlavní bariéry pro dobré provedení úkolu. Prodiskutujte s ním možná řešení problémů a nechejte jej napsat vlastní návrh řešení. Vymezte mu dostatek času pro to, aby mohlo být řešení problému vidět.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR