Úloha rodného jazyka při studiu angličtiny

Studie za studií potvrzují, že existuje silná korelace mezi gramotností v rodném jazyce a angličtině, jakožto studovaném cizím jazyce. Aspekty, jako je výslovnost nebo plynulost, jsou v různých jazycích různé, je zde však základní kognitivní (akademická) odbornost, kterou jazyky sdílejí.

Tato skutečnost umožňuje přenos gramotnostních dovedností mezi jednotlivými jazyky. Přenos je přitom markantnější při přechodu z menšinového k většinovému jazyku. Důvodem je větší vystavení studenta gramotnosti ve většinovém jazyce i mimo školu a silný sociální tlak ke studiu takového jazyka.

Vzhledem k těmto objevům formulovala Mezinárodní asociace pro čtení a americká Národní rada učitelů anglického jazyka ve svých standardech pro angličtinu tuto pasáž: „Studenti, jejichž prvním jazykem není angličtina, budou využívat svůj rodný jazyk k rozvoji dovedností v angličtině a pochopení obsahu celého kurikula.“

Důležitost jazykových znalostí, s nimiž studenti angličtiny přicházejí, nelze podceňovat. Záleží na tom, jak dobře dokáží využít znalosti ze svého rodného jazyka, aby se naučili správně anglicky.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com