Umíte rozvíjet své podřízené?

Rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové vůdcovské dovednosti, často však bývá přehlížen. Jak vypadá manažer s nedostatkem těchto dovedností?

- Vždy se soustředí na obchodní věci a nemá čas nebo zájem řešit lidské záležitosti.

- Je taktický, nikoli strategický.

- Deleguje rozvoj svých přímých podřízených jiným lidem v týmu.

- Očekává zajištění rozvoje zaměstnanců tím, že je pošle jednou ročně na workshop.

- Neposkytuje zpětnou vazbu.

- Preferujte nábor zkušených lidí namísto uchazečů s vysokým potenciálem, kteří potřebují další rozvoj.

- Nezná aspirace svého týmu nebo se o ně nezajímá.

Jak tedy zlepšit schopnost rozvíjet druhé?

- Věnujte jim čas. Nedůležitější je ukázat zájem investovat čas do rozvoje druhých. Vyčleňte si proto čas na rozvoj a koučování svých lidí.

- Hodnoťte. Práce každého zaměstnance by měla být hodnocena, s čímž úzce souvisí i poskytování zpětné vazby. Hodnoťte sami, nespoléhejte jen na názory druhých lidí.

- Poskytujte zpětnou vazbu. Zpětná vazba je klíčovou součástí rozvoje. Bez ní nelze dosáhnout dalších met.

- Vytvořte plán rozvoje. Mluvení bez dokumentace často vede k nulovému rozvoji. Vytvořte proto pro zaměstnance rozvojový plán, v jehož rámci budete sledovat konkrétní výkonnost.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101