Umíte určit své vzdělávací potřeby?

- Proveďte revizi svých obchodních cílů a určete kritické aktivity.

- Stanovte měřitelné výkonnostní standardy, např. měřítka efektivní výroby nebo úspěšného marketingu.

- Monitorujte výkonnost za účelem odhalení problémových oblastí.

- Získávejte zpětnou vazbu od zákazníků, dodavatelů a dalších klíčových obchodních partnerů.

- Požádejte zaměstnance o jejich návrhy, například v podobě diskuse o vzdělávacích potřebách.

- Identifikujte jakékoli závislosti, například to, kde má klíčové znalosti a dovednosti jen jeden zaměstnanec.

- Zhodnoťte veškeré právní požadavky, jako je například školení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

- Zhodnoťte všechny plánované nebo očekávané změny (např. nové produkty či technologie) a určete potenciální slabá místa a problémy.

- Zvažte, jak se mohou měnit role zaměstnanců, např. plánované povyšování či rozvoj.

- Určete prioritní problémové oblasti.

- Uvažujte, jak může zdokonalení vašich systémů nebo vybavení přispět k řešení problémů.

- Zvažte, zda špatná výkonnost ukazuje na špatný management.

- Zvažte, zda nemáte nereálná očekávání vzhledem k počtu zaměstnanců a rozdělení jejich rolí.

- Zvažte, zda školení bude efektivním řešením. Zhodnoťte zájem zaměstnanců o vzdělávání a preferované styly učení.

- Určete možnosti vzdělávání a stanovte jasné cíle vzdělávacích aktivit.

- Zaveďte pilotní školicí schéma a zhodnoťte výsledky, než spustíte celý program.

- Pravidelně vyhodnocujte výsledky vzdělávání za účelem vymezení dalších vzdělávacích potřeb.

Ve zkratce: Soustřeďte se na kritické aktivity, předvídejte změny, analyzujte příčiny špatné výkonnosti, určujte alternativní způsoby vzdělávání a vyhodnocujte výsledky. Naopak nepředpokládejte, že různí zaměstnanci mají stejné vzdělávací potřeby. Nemyslete si, že zvládnou nereálné cíle bez školení. Neignorujte žádné faktory vedoucí ke špatné výkonnosti. Neorganizujte školení bez jasných cílů a nesvádějte nevhodné školení na nezájem zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard