Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Ing. Petr Roubalík, Ekonomický a finanční ředitel DEFEND GROUP a.s. Praha

Institucí, které v ČR nabízí studijní programy MBA je mnoho. Zájemci o studium si mohou vybírat mezi různými formami studia, mezi různými spolupracujícími zahraničními univerzitami a i českými institucemi, dále si mohou vybírat podle jazyka, ve kterém probíhá výuka, kvality lektorů nebo ceny studia, atp.

Významným kritikem studijních programů MBA v ČR jsou personální agentury, které se s těmito absolventy často setkávají. Tvrdí, že studium MBA mnohdy neklade dostatečný důraz na praktickou rovinu. Praxe přitom odlišuje MBA studium od obyčejného magisterského studia na vysoké škole. Jedním z hlavních problémů u těchto programů je to, když ve studiu MBA přednášejí jen akademici, kteří nemají žádnou praxi a pohybují se pouze v teoretické rovině.

Výše uvedené neplatí pro mnou absolvovaný program MBA na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské, kde program s University of St. Francis je plnohodnotné propojení MBA studia s vazbou teoretických základů na praktické využití ve vlastní práci, což se ukazuje jako ideální. Vše, co se naučíte a je modelováno na praxi, aplikujete v podmínkách své firmy nebo podniku, pro který pracujete nebo jej vlastníte. Formátem jsou zpracované eseje na témata jednotlivých modulů.

Toto studium je v porovnání s vysokou školou nesrovnatelné

Nestaví totiž na biflování teorie, ale učí přemýšlet v souvislostech. Ze všech silných stránek studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně podtrhuji jeho interaktivní formu a praktickou rovinu výuky, která se projevuje v okamžité reakci, na příslušné probírané téma, ze strany lektorů a i kolegů. Významné je zařazení manažerských her, případových studií a společných týmových prací. Především tyto jsou velmi inspirativní tím, že neznající se a různorodá skupina posluchačů se musí změnit v tým a zajistit splnění zadaného úkolu. Praktická rovina výuky je pak zajištěna zařazením odborníků z praxe s bohatou publikační činností a i s vlastní praxí.

Já jsem výše uvedené studium absolvoval a pochopil jsem, že nosným pilířem MBA studia je samostudium. Proto budoucím posluchačům doporučuji maximálně využít čas strávený s lektory v rámci přednáškových cyklů, osobních či e-mailových konzultací a aktivně vstupovat do diskuzí a sdílet své profesní zkušenosti s ostatními kolegy.

Mohlo by se zdát, že v současné době není výhodné studovat. Existuje však názor, který říká, že studium MBA, a to zejména v době krize může manažerovi posloužit jako možnost ponořit se před složitým obdobím do vod učení, aby se pak vynořil do slunečného času konjunktury nabit vědomostmi a novými nápady.

Podrobné informace o tomto studiu získáte na oficiální stránce www.us-mba.cz.

Články v sérii

Aktuální

Studium US-MBA na FP VUT v Brně mi rozšířilo obzor

Aktuální

Studium MBA na FP VUT v Brně mi pomohlo naplnit profesní cíle

Aktuální

Proč právě MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?

Aktuální

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Aktuální

Kde a proč studuji MBA