University of Washington vytváří online portfolio pro studenty

Noví studenti, kteří byli letos přijati na University of Washington, mohou využívat nový systém, který jim umožňuje uchovávat záznamy o své činnosti a vlastní (písemné i jiné) práce. V současné době je o toto portfolio poměrně značný zájem – využívá jej 80 % studentů v rámci programu zájmových skupin pro nováčky (FIG).

Zájmové skupiny jsou složeny z 20-25 nově přijatých studentů, kteří navštěvují stejné kurzy a chtějí se rychle zorientovat na univerzitě. V těchto zájmových skupinách si mohou také plánovat své mimoškolní aktivity. Studenti si mohou s pomocí portfolia ukládat a organizovat články, obrázky a další vlastní výtvory. Učitelé díky portfoliu mohou studentům poskytovat online zpětnou vazbu.

Uživatelé portfolia mohou využít výhody publikace na webu, aniž by k tomu museli mít speciální znalosti. Studenti mohou portfolio využít i po ukončení studia v procesu hledání zaměstnání coby příklad toho, čeho v průběhu kariéry a přípravy na povolání dosáhli.
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine