Úrodná půda v manažerském vzdělávání

V současné době se stále častěji objevují manažerské vzdělávací programy, které kombinují otázky řízení podniků s ekologickými. Životní prostředí je nákladná záležitost nesoucí zároveň etické aspekty. Podniky by si měly uvědomit, že neexistují ve vakuu, a nemohou tudíž přemýšlet pouze o akcionářských hodnotách a zisku. Stejně tak ani ekologické otázky nelze řešit izolovaně. Ovlivňují náklady, reputaci podniků a mnoho dalších oblastí.

Výrazný vliv mají tyto vzdělávací programy na finanční organizaci podniků. Pokud by tedy někdo v podniku měl přemýšlet o otázkách životního prostředí, je to finanční ředitel. Výraznou pozornost věnují problematice životního prostředí již i programy MBA, které usilují o budoucí udržitelnost obchodu.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com