USA investují do starších zaměstnanců

Americké ministerstvo práce vyčlenilo 10 milionů dolarů na podporu organizací, které nabídnou kariérní možnosti starším lidem. Iniciativa s názvem The Aging Worker Initiative: Strategies for Regional Talent Development se zaměřuje na vzdělávání lidí starších 55 let pro výkon práce v rychle rostoucích a žádaných odvětvích a zvyšování kapacity veřejného systému pracovní síly tak, aby efektivněji sloužil stárnoucí populaci.

Ministryně práce Hilda Solisová vysvětluje, že jde o granty, které poskytnou příležitosti starším Američanům potýkajícím se s tím, jak zůstat v zaměstnání nebo vstoupit do nového. „Prostřednictvím zdokonalování znalostí a dovedností si tito lidé mohou rozšířit své kariérní možnosti a přispívat k růstu průmyslu v celých Spojených státech," říká Solisová.

Ministerstvo udělilo celkem 10 grantů v přibližné výši 1 milionu dolarů organizacím ve státech Indiana, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Pennsylvania, Texas, Vermont, Washington a Wisconsin. Zacílilo je na starší jednotlivce, kteří byli propuštěni nebo hledají práci nebo potřebují zůstat v pracovní síle i v důchodovém věku, potřebují k tomu nové dovednosti nebo čelí překážkám v podobě postižení nebo nedostatečné úrovně znalosti angličtiny.

Schopnost rozvíjet, přilákat a udržet si dobře vyškolenou pracovní sílu s patřičnými dovednostmi je klíčem k ekonomickému růstu. V současné době tvoří lidé starší 55 let 22,6 % americké populace. Do roku 2016 se očekává, že jejich počet vzroste na 36,5 %.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer