Přidat komentář

Komentáře k článku - USA investují do starších zaměstnanců

Zpět na článek - USA investují do starších zaměstnanců


  • 15.4.2011 21:55:34   Jinýnázor
    Odpovědět
    To znamená, že teprve až bude vzor v Americe, teprve pak i v ČR bude možné něco udělat pro možnost znovuzaměstnání starších občanů ? Já se domnívám, že by to bylo možné udělat hned. Sami starší občané by mohli vytvořit svaz a připravit si program pro své znovuuplatnění v pracovním procesu. Ale bylo by zásadně nutné jim tento postup umožnit v zákonných předpisech.Zatím jsou starší občané společností a mediálně hodnoceni jako nějací "paraziti" proto, že dostávají starobní důchod. Vždyť ti staří občané mají celoživotní zkušenosti odborné i sociální. Navrhuji např.: každý starší občan (který by chtěl pracovat) by dostal na starosti jednoho čerstvého mladého absolventa školy (nebo i staršího mladíka bez příslušné praxe), kterému by pomohl na pracovišti v době zaučování. Ta dvojice "mladý bez praxe" a "starý s praxí" by dohromady od zaměstnavatele dostala jeden plat zkušeného zaměstnance. "Mladý" by dostal "praxi" (kterou zaměstnavatelé vyžadují a nechtějí poskytovat) a "starý" by dostal pracovní uplatnění a ochránil by svého svěřence před "zrušením pracovního poměru ve zkušební době".
Přidat komentář