USA více sázejí na koučink

Navzdory ekonomické recesi poskytují americké firmy stále častěji koučování svým manažerům a zaměstnancům s vysokým potenciálem. Vidí v tom způsob, jak získat konkurenční výhodu. Potvrdil to výzkum společnosti ClearRock se sídlem v Bostonu, která se zabývá outplacementem a koučinkem vedoucích pracovníků.

Mnoho firem propustilo větší počet zaměstnanců, včetně manažerů, a chce se ujistit, že ti, kteří zůstali, budou mít správné dovednosti pro plnění dnešních a budoucích obchodních potřeb. Koučink se používá také u zaměstnanců, kteří byli nově povýšeni, aby nahradili ty, jejichž dovednosti nedostačovaly.

Koučování se používá zejména k následujícím účelům:

- Zajištění potřebných dovedností vůdců pro současné obchodní prostředí. Řízení v době ekonomické recese vyžaduje jiné dovednosti než jindy. Vůdcové musejí znát různé způsoby udržování motivace, přičemž mají k dispozici méně peněžních metod.

- Pomoc nově povýšeným k úspěchu v jejich pozicích. V ekonomické recesi stoupá počet zaměstnanců, kteří v nových pozicích selhávají. Koučink tak pomáhá novým vůdcům, kteří nahrazují odcházející generaci zaměstnanců narozených po druhé světové válce.

- Pomoc při rozvoji dovedností zaměstnanců s vysokým potenciálem. Firmy stále častěji koučují tyto zaměstnance, aby již v začátcích své kariéry získali schopnosti běžně spojované s vyššími manažery. Jedná se o strategické uvažování, vize, kreativitu, inovace, rozhodnost nebo motivování ostatních.

- Zdokonalování manažerského stylu a dovedností zaměstnanců. Koučování je efektivním nástrojem zdokonalování interpersonálních dovedností, manažerských technik a vůdcovských dovedností.

- Náprava nevyhovujícího manažerského chování zaměstnanců, jejichž role jsou pro organizace kritické. Koučování pomáhá napravovat neefektivní manažerské chování zaměstnanců, jako jsou například techničtí odborníci. Jedná se o špatné komunikační dovednosti nebo neschopnost řídit a rozvíjet přímé podřízené.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer