Úvod do mentorování

Schopnost mentorovat zaměstnance je velmi důležitou manažerskou dovedností. Jak ale začít? I když neexistuje pouze jeden správný přístup k mentorování, článek popisuje užitečné strategie, které vám pomohou obstát v roli, pro níž nemusíte být vyškoleni.

- Soustřeďte se na individuální potřeby. Úspěšný mentor přistupuje ke každému zaměstnanci individuálně. Potřeby zaměstnanců se mohou lišit na základě věku, pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, ale i preferovaných způsobů učení. Uvědomte si, že každý má jiné priority a motivaci. Jakmile je budete znát, bude pro vás jednodušší vést zaměstnance směrem, který bude přínosný pro ně i organizaci.

- Snažte se být průvodcem, nikoli řídit. Pravidelně diskutujte se zaměstnanci o jejich kariérních cílech a o tom, jak jich chtějí dosáhnout. Dobře naslouchejte. Povzbuzujte a poskytujte upřímnou kritiku.

- Požádejte o pomoc. Cítíte-li se v roli mentora nejistě, mluvte o tom s firemními vůdci. Můžete také využít výhod strukturovaných programů mentorování. Zaměstnanci by měli vědět, že budete jejich mentorem, protože efektivní mentorování je forma partnerství.

- Zdokonalujte svou techniku. Budujte takový vztah se zaměstnanci, který jim umožní učit se. Pokládejte otázky a podporujte objevování nového. Umožněte chyby, protože jsou důležitou součástí rozvoje. Buďte autentičtí, otevření a upřímní. Snažte se jednat spíše jako přítel než šéf. Poskytujte zpětnou vazbu, která zaměstnancům pomůže k lepší výkonnosti. S podporou nepřestávejte hned po vzájemných setkáních. Jestliže váš vztah nefunguje, diskutujte o svých znepokojeních.

-kk-

 

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com