V bankách školí manažeři

Například Capital One Bank připravuje svůj management pro interní proškolování zaměstnanců v oblasti odborných znalostí. Program „vůdci jako učitelé“, který pochází z USA, byl rychle adoptován také ve Velké Británii.

V rámci celého programu se zde nabízejí centralizované školící facility, které umožňují přístup ke kurzům pro více než 2 500 zaměstnanců prostřednictvím firemního intranetu. Zatímco externí agentury stále vyučují celou řadu kurzů, manažeři se obvykle zaměřují na oblasti strategického myšlení a psaní, indukční a výkonnostní management a management změn.

Účast v programu je samozřejmě dobrovolná. Po proškolení může starší management, který má zájem vyučovat, vykonat zhruba čtyři školící cykly ročně. Tímto způsobem se do jeho běžných pracovních povinností zasahuje jen minimálně.

Podle ohlasů zlepšilo využívání managementu uspokojení školených osob, protože znalosti těchto lidí umožňují velmi přesně cílená školení. Byla by velká škoda nevyužívat v rámci každé firmy tyto jedinečné zdroje. Nepřehlédnutelný je i fakt, že tento způsob vychází levněji než najímání externích lektorů.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management