Vágní koncept

Pojem „řízení talentů“ zůstává pro mnoho organizací vágním konceptem. Ukázal to výzkum 524 vedoucích pracovníků, který provedl americký Institute for Corporate Productivity (i4cp). Pouze 30 procent respondentů označilo svou organizaci za „dobrou“ nebo „výbornou“ v řízení talentů. Pouze čtvrtina má dohodnutou definici tohoto pojmu.

Výzkum naznačil, že úspěšně zavedené řízení talentů přináší výkonnostní výhody. Firmy, které považují zavedení řízení talentů za úspěšné, dokážou tento koncept lépe propojit s dalšími procesy řízení lidského kapitálu a řídí jej nejen prostřednictvím profesionálů v oddělení HR.

Respondenti identifikovali devět základních oblastí, které by měly tvořit integrovanou iniciativu řízení talentů. Patří sem rozvoj vůdcovství, plánování kariéry, rozvoj zaměstnanců s vysokým potenciálem, řízení výkonnosti, plánování nástupnictví, učení a školení, řízení kompetencí, retence a profesionální rozvoj.

-kk-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide