Vaše tělo také mluví

Vaše tělo také mluví

Mluvčí, jenž se uvolněně pohybuje a nenuceně hovoří, své posluchače nenudí – jsou-li vaše pohyby v souladu s vašimi slovy, účinek vašeho projevu se zesiluje. Jestliže však váš nonverbální projev neodpovídá obsahu, odvádíte zbytečně pozornost od řečeného. Článek nabízí několik rad, jak se tomuto nebezpečí vyhnout. Nadbytečnou gestikualci a manýru představuje například opírání se řečnický pult, poklepávání prsty, hraní si se šperky či mincemi, potřásání hlavou, kousání rtů…

První rada zní: Natočte se! (tedy - na video). Tak získáte nezkreslený obraz vlastní vizuální komunikace – postoj, gesta, pohyby, mimika, oční kontakt… Základem je oddělení vašeho slovního projevu od neverbálního. Vaše video si několikrát přehrajte – zhodnoťte potom celkový dojem, který ze svého vystoupení máte a soustřeďte se na problémové záležitosti. Při prvním shlédnutí hlídejte nepatřičnou manýru, při dalších pak rozptylující činnost rukou, hlas, intonaci (poslední dvě bez obrazu).

Dalším krokem je posílení sebedůvěry – buďte sví, vaše tělo by mělo odrážet vaše pocity, musíte věřit tomu, co říkáte. Na projev se dobře připravte. Využívejte každodenních příležitostí ke zlepšení svých komunikačních dovedností. Využívejte efektivně mimiky a výrazu očí – pomáhají navázat kontakt s posluchači. Udržujte si vizuální zpětnou vazbu – publikum také reaguje svými pohyby na vaše slova. A nezapomínejte ani na perfektní úpravu zevnějšku
Zdroj: HRinfo - server pro personalisty, Austrálie
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRinfo