Ve vzdělávání zaměstnanců v Evropě vede Británie

Britské firmy vedou evropský žebříček v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Ukázal to alespoň výzkum francouzského poskytovatele e-learningu Cegos, kterého se zúčastnila tisícovka středních a velkých podniků v Británii, Francii, Itálii, Německu a Španělsku. Zatímco v ostatních zkoumaných zemích poskytovala v roce 2007 vzdělávání svým zaměstnancům méně než polovina firem, ve Velké Británii to bylo 61 % firem.

Také využití e-learningu je v britských firmách častější – 55 % Británie, 51 % Španělsko a méně než polovina ostatní země. Průměrná délka vzdělávacích kurzů je však v Británii kratší. Britové se na jednom kurzu školí průměrně 14 hodin, Italové 28 hodin, Španělé 25 hodin, Němci 24 hodin a Francouzi 19 hodin.

Průměrný rozpočet na vzdělávání zaměstnanců v Británii je 261 000 liber. Ve Francii je to 829 000 liber, v Německu 684 000 liber, ve Španělsku 292 000 liber a v Itálii 239 000 liber.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today