Velkým firmám může vyhovovat online angličtina

Jedním z nejzákladnějších klíčů k úspěchu organizací je komunikace. Nepřesnosti v obchodní komunikaci mohou mít vážné důsledky, zejména v multijazykovém prostředí. Firmám proto mohou pomoci nástroje pro rozvoj jazykových dovedností, které navíc nemusejí být drahé. Článek přichází s případovou studií zavedení online výukových programů angličtiny společnosti GlobalEnglish Corporation ve společnostech ArcelorMittal a Deloitte.

Když se společnost Mittal Steel spojila se společností Arcelor a vytvořila tak největší světovou strojírenskou firmu, znamenalo to zapojení nových lidí, myšlenek a kultur. I když oficiálním jazykem této společnosti byla angličtina, rodilí mluvčí představovali jen 15 % z celkového počtu 326 tisíc zaměstnanců. Zlepšení angličtiny se tak stalo strategickým úkolem, který podmiňoval úspěšnou integraci původních dvou společností. 

Prostřednictvím tzv. ArcelorMittal University - online nástroje pro rozvoj obchodní angličtiny - dosáhla tato společnost nárůstu produktivity vyčísleného na 16 milionů dolarů a snížení nákladů na vzdělávání zaměstnanců o 75 procent. Většina zaměstnanců uvedla, že se naučila jazykovým dovednostem potřebných pro svou práci. 89 % nové dovednosti využilo v praxi.

Poradenská společnost Deloitte v letech 2000-2008 zčtyřnásobila počet svých zaměstnanců a vstoupila na nové trhy v Asii a Jižní Americe. Za účelem posílení efektivní komunikace mezi globálními týmy prohlásila angličtinu za svůj oficiální jazyk a začala zavádět tradiční výuku angličtiny v učebnách. Nepodařilo se jí však dosáhnout dobré účast zaměstnanců a vyčíslitelných výsledků.

Rozhodla se proto pro on-line program výuky obchodní angličtiny jako neustálý vzdělávací nástroj dostupný při výkonu práce všem zaměstnancům bez ohledu na místo pracoviště. Zaměstnanci díky tomu dosáhli zvýšení produktivity o 3,5 hodiny týdně. Společnost uvádí, že nyní může snadněji vybírat uchazeče o zaměstnání, snížila náklady na nábor a celkovou fluktuaci.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine