Víte, že od 9. do 18. května 2018 bude opět probíhat Mezinárodní týden koučování?

Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week – ICW) je týden zaměřený na propagaci profesionálního koučování. Je organizovaný Mezinárodní federací koučů (ICF), která je v České republice zastoupena českou pobočkou ICF ČR, a to každoročně již od roku 1999. V letošním roce bude probíhat v týdnu od 9. do 18. května 2018.

Mezinárodní týden koučování ICW 2018

Co je ICF? Mezinárodní federace koučů (ICF) definuje celosvětové standardy profesionálního koučování. Ty zahrnují Kompetence profesionálního koučování a Etický kodex. ICF vyžaduje od svých certifikovaných členů jejich prokazatelnou znalost a používání v praxi. V rámci ICW se můžete s certifikovanými členy seznámit.

V letošním roce se do ICW zapojily i koučovací školy, které poskytují kvalifikované vzdělání v oblasti koučování, akreditované ICF. Tyto školy podporují ICW organizací koučovací zón a seznamují své absolventy i veřejnost s tímto svátkem. Postupně vám je představíme na našich stránkách, určených k propagaci ICW. Jejich seznam najdete zde.

Ve zkratce se pojďme podívat na to, co vám může kvalitní koučování nabídnout:

  • Důvěru. Je to vždy jen o vás a o vašem svolení, kam až se budeme chtít na společné cestě dostat.
  • Aktivní naslouchání. Naslouchání vašemu potenciálu a umění objasnit či vystihnout podstatu sděleného.
  • Práci. Sebeuvědomění a práce pro dosažení trvalé změny je o uvědomění si toho, jak o věcech přemýšlím, a o tom, jak chci o věcech přemýšlet.

Co vlastně ICW nabízí?

Zkušenost – možnost ochutnat, otestovat účinky koučování na vlastní kůži.

Jak můžete získat zkušenost?

Při individuálních schůzkách, při workshopech, seminářích, trénincích,  v kavárnách či koučovacích zónách. Záleží jen na vás, co si vyberete.

Kde můžete nalézt nejvíce informací o ICW, jeho aktérech a konkrétních akcích?

Nejjednodušší je otevřít si web: www.icw2018.coachfederation.cz

Jak na to?

  • Můžete si vybrat akci, která je uvedena v kalendáři akcí a je veřejná.
  • Akce, které jsou organizovány „na míru“ pro konkrétní organizace jsou neveřejné a tato skutečnost je u nich uvedena. Rádi byste zorganizovali v tomto týdnu akci „na míru“ pro svou organizaci? Kontaktujte nás na: icw@coachfederation.cz
  • Můžete si vybrat kouče, který vám bude sympatický v galerii profesionálních koučů, a toho požádat o individuální koučink.

ICW probíhá v různých lokalitách a vybrat si může každý…