Vrcholové manažery nemůže koučovat jen tak někdo

Vaším úkolem je zajistit kouče pro seniorního manažera, který má za sebou již více než 20 let praxe, ale přesto by se potřeboval ještě zdokonalit ve svém přístupu ke spolupráci s ostatními.

Nebude to jednoduché. Nehledáte někoho, kdo vašeho manažera „napraví“. Hledáte exekutivního kouče, který vašeho manažera pomůže nasměrovat k tomu, aby si sám našel vlastní cestu k lepší spolupráci v souladu s potřebami vaší organizace.

Ilustrační snímek

Podle serveru HR Magazine musíte vybrat někoho, kdo disponuje následujícími pěti dovednostmi, které jsou pro exekutivního kouče naprosto nezbytné. Můžete je využít také jako kritéria zpětného hodnocení úspěchu exekutivního koučování ve vaší firmě.

1. Umění naslouchat

Exekutivní kouč musí umět vnímat nejen to, co manažer říká, ale i to, co zůstává nevyřčeno. Musí rozumět řeči těla. Především však musí dokázat navázat osobní vztah s manažerem na bázi důvěry, který umožní, aby manažer otevřeně mluvil o tom, jak vnímá spolupráci.

2. Schopnost sdělovat zpětnou vazbu

Exekutivní kouč musí být připraven na to, že právě z jeho úst může manažer poprvé slyšet upřímnou zpětnou vazbu. Neznamená to však, že musí být jen negativní. Pro získání důvěry, navázání otevřenějšího vztahu a inspiraci manažera k posouzení jeho vlastního chování bude potřebovat i schopnost pochválit.

3. Schopnost ptát se

Podstatou práce každého kouče je umění klást otázky. Správné otázky dokáže formulovat díky naslouchání, ale také díky vlastnímu zájmu a zvědavosti. Kouč se musí umět dívat očima svého svěřence, aby pomohl odhalit jeho způsob uvažování a chování.

4. Plná pozornost

Manažer musí cítit, že mu kouč věnuje plnou pozornost a reaguje na konkrétní události a informace během jednotlivých sezení. Pokud bude klást pouze předpřipravené obecné otázky nebo strhávat pozornost k nesouvisejícím tématům, na manažera to bude působit negativně a nedůvěryhodně.

5. Praktické zkušenosti

I mladý člověk může být dobrý kouč, v praxi je to však spíše výjimka. Koučování na exekutivní úrovni vyžaduje více než komunikační dovednosti a odborné studium. Pro vrcholové manažery je důvěryhodnější kouč, který má za sebou podobné zkušenosti z byznysu i života jako on sám.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine