Vyberte správný slovník

Studium cizích jazyků předpokládá i práci se slovníky. Kvalitní slovník a znalost práce s ním je jednou z nejdůležitějších pomůcek. Na trhu jsou slovníků desítky, které se liší rozsahem i kvalitou. Vždy vycházejte z toho, k čemu slovník potřebujete. K rychlému domluvení na cestách postačí kapesní slovník, pro dlouhodobé studijní účely však potřebujete více než laciný slovníček.

Překladové slovníky nabízejí překlad slov z jednoho jazyka do druhého. Liší se počtem hesel, počtem překladů k heslům i mírou specifikace rozdílů mezi jednotlivými významy. Výhodnější je pořídit si větší slovník, který lépe pomůže najít správné významy nebo dokonce uvádí příklady použití slov v typických slovních spojeních.

Výkladové slovníky nabízí vysvětlení a použití hesel v cílovém jazyce. Když si v překladovém slovníku najdete heslo, je právě výkladový slovník správnou pomůckou pro jeho bližší specifikaci. Tyto slovníky vybírejte podle úrovně své pokročilosti v jazyce. Důležité je, aby u každého hesla byly základní prvky jako fonetický přepis výslovnosti, jasné vysvětlení slova, důležité gramatické vlastnosti slov a příkladové věty a fráze. Další výhodou je uvedení idiomů s frázových sloves, ilustrací slovíček, informací o použití některých slov či zvláštních stránek věnovaných tématickým okruhům slovní zásoby.

-kk-

Zdroj: Jazyky.com - český portál o jazykovém vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jazyky.com