Vyleštit, vytříbit, vybrousit

Dnešní organizace již poznaly, že dovednosti dříve zařazované do „soft skills“ jsou nyní „hard skills“. Tyto dovednosti ale nejsou podniky připravené nabídnout svým zaměstnancům. Pracovníci jsou ponecháni sami sobě, aby si sami osvojili tyto dovednosti, někdy podniky vyhledají externí konzultanty a školitele. Výsledkem bývá, že podniky hledají takové uchazeče, kteří již tyto dovednosti ovládají. Profesionální lesk je jednou sadou těchto dovedností. Tento soubor dovedností umožňuje pozitivnější profesní i osobní image. Zaměstnanci dnes musí reprezentovat svou společnost, jejich image odráží podnikovou image a má vliv na konečný zisk, na uzavírání obchodů atd. Malé faux-pas může stát miliony korun.

Pracovník, který ztělesňuje profesionální vytříbenost, může být zdrojem konkurenční výhody podniku. Důležitost tohoto tématu dnes dokládá vytvořený termín „mocná etiketa“ a návrat k vyučovaní starých standardů byznysu. Společnosti považují tyto dovednosti za klíčovější pro úspěch na trhu než technické dovednosti. Hlavní roli musí sehrát manažeři. Musí jít příkladem a pomoci rozvinout tyto dovednosti u svých podřízených. Tyto snahy by měly začít identifikací základních komponentů profesionálního lesku. Jsou to – psaná komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, pozitivní postoj a celoživotní vzdělávání.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com