Vzdělávací program vyžaduje horizontální i vertikální integraci

Článek přináší informace o vzdělávacím programu, jehož pomocí byla v jedné větší soukromé nemocnici vytvořena atmosféra bezpečí, v níž se mohou manažeři učit a získávat praxi při řešení skutečných problémů. Tento výcvikový program byl – podobně jako obdobné projekty – navržen s ohledem na cíle společnosti, dopad však byl dlouhodobý – jeho účastníci, další manažeři i špičkové vedení se shodli, že žádný projekt v minulosti nedosáhl podobných výsledků. Jeho přínosem bylo například zlepšení interpersonální i organizační komunikace, rozvoj počítačové gramotnosti či zvýšená pozornost věnovaná tomu, jaký dopad mají jednotlivé aktivity na péči o pacienta .

Program byl integrován vertikálně i horizontálně – zainteresováni byli členové všech oddělení firmy. Vertikální integrace se projevovala např. v tom, že projekt podporoval diskusi o pracovních problémech založenou na častých tématech místo na podnikové hierarchii. Použitá cvičení vycházela ze skutečných reálných situací a žák měl možnost komunikovat o svých přístupech a uvažovaných způsobech řešení s nadřízenými. Horizontální integrace se zaměřovala na vytvoření komunikace mezi oddělenými zaměřenými na péči o pacienta – jednotlivé skupiny vytvářely jakýsi mikrokosmos reprezentující strukturu organizace.

Podstatnými prvky pro úspěšnost celého projektu bylo kupříkladu to, že všechny aktivity byly vytvářeny s ohledem na organizační kulturu a načasovány tak, aby vycházely vstříc požadovaným změnám v kultuře podniku – účastníci zároveň věděli, proč k těmto změnám dochází a pociťovali je jako potřebné. Nezanedbatelný podíl na úspěchu měla také komunikace a zpětná vazba mezi žáky a nadřízenými.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone