Vzdělávání zaměstnanců navzdory omezenému rozpočtu

Není žádným překvapením, že v obtížných časech narůstá tlak na snižování rozpočtů pro vzdělávání zaměstnanců. Manažeři lidských zdrojů však vědí, že je zaměstnance potřeba rozvíjet, chtějí-li, aby zůstali, byli motivovaní a výkonní. Zrušit vzdělávání zaměstnanců proto není řešením. Jak ale rozvíjet zaměstnance s omezeným rozpočtem?

- Vymezte vzdělávací priority. Určité vzdělávací aktivity můžete postrádat, ujasněte si však, které jsou nezbytné. Priority v období ekonomické krize zahrnují spokojenost a udržení zákazníků, zlepšování procesů a zákaznických služeb nebo finanční disciplínu.

- Přesvědčte zaměstnance, že rozvoj je více než školení. Nahlížejte na rozvoj zaměstnanců z širší perspektivy. Vedle poskytovatelů vzdělávání proto zapojte i odborníky na odměňování a vztahy se zaměstnanci. Budujte firemní kulturu, která umožní dělat více s omezenými zdroji.

- Využijte dotované kurzy. Prozkoumejte možnosti využití vzdělávacích programů dotovaných státem, ale i místními univerzitami, které vám umožní doplnit relevantní dovednosti.

- Využijte on-line kurzy. Firmy, které si nemohou dovolit tradiční kurzy kvůli financím nebo obtížnému uvolňování zaměstnanců z práce, mohou využít on-line kurzy. Zaměstnanci se tak budou moci vzdělávat u svých počítačů a v čase, který jim bude vyhovovat.

- Vzdělávejte na konferencích. Velkou část nákladů na vzdělávání zaměstnanců tvoří náklady spojené s tím, dostat všechny účastníky na jedno místo. Má proto smysl vzdělávat v rámci událostí, které již zajišťují přítomnost zaměstnanců, např. naplánované konference.

- Interně sdílejte znalosti. Namísto placení externích odborníků sdílejte znalosti, které již ve vaší firmě existují. Zaveďte interní koučování a mentorování, které vám zajistí pokračující profesionální rozvoj zaměstnanců.

- Externě sdílejte znalosti. Až poté hledejte mimo vaši organizaci. Máte kontakty, které čelí podobným problémům? Sdílejte znalosti s dodavateli, zákazníky nebo ostatními podnikateli.

- Vyzkoušejte dobrovolnictví. Vyzvěte své zaměstnance, aby se zapojili do dobrovolných aktivit, díky nimž se mohou naučit novým věcem.

- Podporujte čtení. Čtení je nenákladný způsob získávání nových znalostí, který firmy často opomíjejí. Kromě řady odborných knih je tu Internet s neomezeným množstvím informací.

- Využijte on-line konference. Umožní vám spojení zaměstnanců na jakoukoli dálku bez nutnosti cestování a ušetří drahocenný čas.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today