Webináře ve vzdělávání zaměstnanců

Firmy zjišťují, že webináře mohou být efektivními nástroji pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, zejména v období ekonomické recese. Je však třeba naučit se je správně využívat.

Webinářem v tomto článku se rozumí živé on-line setkání účastníků vedené instruktorem. Nejde tedy o nahrávku přednášky nebo jiného sdělení školitele, která je umístěna na internet k samostudiu.

- Buďte co nejvíce autentičtí. Snažte se vytvořit prostředí co nejvíce podobné běžné učebně. Znamená to zajistit různé možnosti interakcí s účastníky a pořádat webináře spíše pro menší skupiny zaměstnanců, které umožní více těchto interakcí.

- Buďte struční. Firmy často chybují v tom, když se domnívají, že mohou jednoduše převést školení z učebny na web. Nejde o to, že by lidé nechtěli věnovat vzdělávání svůj čas, nejsou toho však fyzicky schopní. Představte si, jak obtížné je i v učebně vyžadovat, aby odložili mobilní zařízení nebo se nebavili s kolegy. V případě webináře je to téměř nemožné. Předpokládejte, že se budou soustředit v krátkých intervalech, nepřekračujte dobu 40 minut. Efektivitě učení napomáhá také zařazení testu na konec lekce.

- Buďte interaktivní. I virtuální učebna může být zábavná a interaktivní. Využívejte například webové kamery, aby účastníci neměli jen jména, ale také tváře. Otevřete telefonní linky a umožněte všem, aby se navzájem slyšeli. Podporujte chatování, které se bude týkat tématu. Vyzkoušejte ankety a další nástroje, které vám umožní fyzicky se zapojit do obrazovky. Pokládejte otázky. Pokud to vaše nástroje umožňují, sledujte pozornost účastníků.

- Pořizujte nahrávky. Zaznamenávejte jednotlivé lekce, aby bylo možné přehrát si je později. Pomůže to nejen těm, kteří se nemohli zúčastnit, ale také k opakování všem zájemcům. Snažte se opět chovat co nejvíce jako v učebně. Budete-li vést webinář ze své domácí kanceláře, může se stát, že do obrazu vstoupí vaše děti nebo pes. V žádném případě byste však na sobě neměli mít pyžamo.

-kk-

Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com