Z experta manažerem. Jak obstát v nové výzvě

Běžná praxe, se kterou se ve firmách setkáváme: Manažery týmů se stávají lidé s kvalitou experta, odborníka ve svém oboru. Vynikající expert ale nemusí automaticky být vynikajícím manažerem.

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. pořádá kurzy managementu, marketingu, podnikání, ale také účetnictví, daní, personalistiky a administrativy

Asi to znáte. Jeden z nejlepších členů týmu - obchodník, účetní, ekonom, logistik nebo například zdravotník se „po zásluze“ stane vedoucím pracovníkem. Na základě odbornosti, výborných výsledků, vytrvalosti, obliby u spolupracovníků, nebo i na základě roků praxe. Někdy to vyjde a nová hlava týmu je hned jako ryba ve vodě. Častěji se ale stává, že začátky v manažerské pozici nejsou jednoduché. S aktivním přístupem ke vzdělání a vlastnímu rozvoji je ale možné se dobrým manažerem stát.

Management je odbornost jako každá jiná

Říká se, že se schopnostmi vést lidi se člověk rodí. A lidé ve vedoucích pozicích skutečně mívají typické osobnostní rysy. Z dlouhodobého hlediska však pouze na „charismatu“ stavět nelze. Pro roli manažera je totiž třeba profesní kvalifikace, zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti hned z několika různých oborů. Posluchači Centra služeb pro podnikání, kteří tu studují kurz manažerských dovedností, o tom vědí své.

Pravidelně k nám přicházejí lidé, kteří se do čela týmů dostávají za pochodu. Byli dobří na své původní pozici a očekává se od nich, že zvládnou i management,“ potvrzuje Kateřina Langhammerová, jednatelka Centra služeb. „V kurzech máme ale i zkušenější vedoucí pracovníky. Ti zpravidla chtějí své kompetence upevnit či aktualizovat. A někteří posluchači se do studia hlásí proto, že si přejí manažerskou pozici v budoucnu získat.“

Manažerské minimum pro maximum úspěchu

Kurz manažerských dovedností v Centru služeb pro podnikání je sestavený přesně tak, aby posluchačům poskytl vše, co je třeba pro manažerskou práci. Během 120 hodin výuky srozumitelně, jednoduše a hlavně prakticky provádí posluchače těmito obory:

  • Pracovní a obchodní právo 

  • Komunikační dovednosti a psychologie

  • Manažerské účetnictví a ekonomie

  • Personální management

  • Manažerské dovednosti a procesy řízení

  • Základy marketingu

Díky možnosti online studia se mohou posluchači vzdělávat i při zaměstnání a nové poznatky hned aplikovat ve své práci. Kurz lze studovat jako rekvalifikační, a to kombinovanou formou výuky, kdy část výuky probíhá prezenčně v učebnách vzdělávacího centra a část online. Nebo je možné jej pojmout jako vzdělávací kurz bez rekvalifikace a studovat pouze online. Velkou výhodou jsou malé studijní skupiny, přátelské prostředí motivující ke spolupráci a podpoře. Lektoři mají výborné pedagogické schopnosti i praxi v příslušném oboru.

Lektor kurzů Management, Marketing, Podnikání - Mgr. Ing. Rudolf Příman

Lektor kurzů Management, Marketing, Podnikání - Mgr. Ing. Rudolf Příman

Kurz manažerských dovedností, stejně tak jako další kurzy z nabídky Centra služeb, je možné získat jako rekvalifikaci prostřednictvím úřadu práce. Chytré tipy, jak na rekvalifikace, jsou shrnuté ZDE.

  • Kurz manažerských dovedností je nyní za zvýhodněnou cenu, se slevou 20 % z původní ceny.

Vzdělání je klíčem k odemčení světa“

Slova Oprah Winfrey nacházejí v Centru služeb pro podnikání potvrzení na denním pořádku. Absolventi kurzu manažerských dovedností si kromě profesní kvalifikace odnášejí vědomí vlastní kompetence a plnou důvěru v to, že ve vedoucí pozici obstojí. Certifikát z kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je už jen pomyslnou třešinkou na dortu.

Vypůjčíme si ještě jeden citát, tentokrát od Eleanor Rooseveltové, který říká - celý život je neustále jen vzdělávání. Pro ty, kdo zastávají manažerskou pozici, to platí dvojnásobně. V dnešní době se pracovní trh vyvíjí rychle, v souvislosti s tím se ustavičně mění požadavky na to, co by manažeři měli umět a znát. Je potřeba, aby se jim přizpůsobovali a své vědomosti a dovednosti stále rozšiřovali. Vzdělávání se tak opravdu stává celoživotním procesem.

Centrum služeb pro podnikání pořádá vzdělávací kurzy, které pomáhají v osobním a profesním rozvoji nejen manažerů, ale také dalším zájemcům, kteří chtějí rozšiřovat svoji kvalifikaci. Kromě managementu zde lze studovat například marketing, základy podnikání, účetnictví, mzdové účetnictví, daně, personalistiku nebo administrativu.

NABÍDKA KURZŮ

Chcete vědět, jak to v Centru služeb žije? Nahlédněte přímo do učeben