Za MBA až milion korun

Titul MBA otevírá manažerům dveře k vyšším pozicím. Platí to ale spíše u těch zaměstnavatelů, kteří tento typ vzdělání požadují. Dvouleté studium stojí může vyjít na 60 tisíc až milion korun.

Minimálně tři roky praxe na manažerském postu a zvládnutí vstupních testů - takové jsou některé z předpokladů pro studium MBA. Dále pak ukončené vysokoškolské vzdělání či jeho bakalářský stupeň - to ale neplatí vždy. Někteří zájemci, jež vysokou školu nedostudovali, jsou na MBA přijati podmínečně - ve vstupních testech pro ně platí přísnější kritéria. Ani manažerům-středoškolákům není tedy MBA zcela odepřeno.

Studium většinou probíhá souběžně se zaměstnáním v dvouletých kurzech. Lektoři vyučují v češtině nebo v angličtině, což je dáno tím, že řada MBA škol převzala program od zahraničních partnerů a využívá při výuce nejen jejich program a postupy, ale i samotné učitele.
Krátké roční kursy exekutivního managementu patří mezi finančně nejnáročnější - cena se pohybuje kolem miliónu korun. Jsou určeny hlavně šéfům na nejvyšších pozicích, jejichž kariéra by se mohla dále vyvíjet například v zahraničních pobočkách nadnárodních společností. Průměrná cena kurzů je 200 a 300 tisíc korun, ale existují i kurzy za 60 tisíc korun. Studium si manažer může hradit sám, ale většinou na něj přispívá zaměstnavatel. Některé firmy vrací náklady na výuku manažerovi až potom, co dosáhne určitých studijních výsledků.

V České republice neexistuje žádná legislativní norma, která by určovala, jak má kvalita studia MBA vypadat. To je také jeden z důvodů, proč mnoho MBA škol přistupuje k partnerství se zahraničními univerzitami, které mají ve světě vysoký kredit.
Na úroveň manažerského vzdělávání smí dohlížet Česká asociace MBA škol (CAMBAS), která k tomu má pověření Ministerstva školství. Její měřítka pro uznání konkrétních kursů vycházejí z metod a pokynů EFMD, což je instituce, která udílí oprávnění k výuce v zemích Evropské unie.

-ds-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media