Začínáme s rozvojem leadershipu

Umění vést druhé není otázkou vysoké pracovní funkce, odvíjí se od kvality vztahů s lidmi. Jednoduše řečeno je leadership schopnost ovlivňovat druhé prostřednictvím komunikace, která dokáže přinést pozitivní výsledky.

Klíčovou roli v rozvoji leadershipu hrají manažeři vzdělávání. Na nich je, aby pochopili, že leadership je proces ovlivňování a že lídrem může být každý. Pak mohou vytvářet programy rozvoje vůdcovství, které se v praxi neminou účinkem. Jak začít shrnul server Chief Learning Officer.

  1. Zapojte výkonné ředitele jako modely rozvoje leadershipu.

  2. Zapojte zástupce všech generací, aby se mohli učit od sebe navzájem.

  3. Rozvíjejte lidi v rámci jejich týmů, nikoli odděleně.

  4. Vycházejte z organizačního kontextu rozvíjených lidí.

  5. Využívejte moderní technologie k výuce teorie. Zůstane vám pak více prostoru k osobním setkáním pro aplikaci teorie v praxi.

  6. Soustřeďte se na změnu chování v rámci jednoho konceptu, který jste si definovali.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer