Zájem o IT vzdělávání ve virtuální třídě s lektorem stále roste

Ilustrační snímek

Online výuka se ve světě, alespoň mezi zájemci o problematiku informačních technologií, postupně zapisuje jako fenomén, který pomalu ale jistě ukrajuje ze zájmu o tradiční přístupy ke vzdělávání v učebně. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti TechValidate mezi zákazníky New Horizons, aktuálně celosvětově největšího poskytovatele vzdělávacích služeb v IT oblasti. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1881 respondentů. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 94 % dotázaných preferuje školení s instruktorem a pouhých 6 % e-learning (školení bez instruktora). Dále respondenti, kteří preferují školení s instruktorem minoritně, upřednostňují tradiční školení s instruktorem ve třídě (celkem 37 % respondentů) a majoritně moderní LIVE interaktivní školení s instruktorem ve virtuální třídě (OnLine LIVE a Mentored Learning) – celkem 61 % respondentů. Zbývajících 37 % pak dává přednost tradičnímu lektorem vedenému tréninku ve třídě.

 

Tento trend se tak stále více opírá o potřebu individualizace, která již pár let tvaruje charakter nabízených služeb zejména v IT vzdělávání. Zájemcům o vzdělávání nabízí větší flexibilitu, ušetří čas i náklady zejména za dojíždění na místo konání. Více o nových formách výuky v IT se dozvíte také zde.

Jednou z těchto nejvíce preferovaných forem jsou kurzy kombinující online vzdělávání s přítomností lektora. Účastníci tak nejsou ochuzeni o kontakt s odborníkem na problematiku a přesto mohou stále čerpat výhod distanční výuky přes internet. Můžeme tudíž soudit, že lektorská tradice zůstane zachována i přes nově se objevující formy dálkového vzdělávání.

Ostatně tyto závěry potvrzují i dílčí výsledky studie zaměřené cíleně na zájemce preferující jinou vzdělávací instituci v oblasti než New Horizons, například společnost Lynda.com (online vzdělávací portál v současnosti patřící společnosti LinkedIn), u níž zájem v tomto směru převažoval. Respondenti preferující vzdělávání s Lynda.com totiž v 93 % případů potvrdili, že upřednostňují výuku ve spolupráci přímo s lektorem. Zájem o osobní kontakt (alespoň tedy do určité míry) přetrvává.

Zároveň respondenti dali přednost školení s New Horizons před společnostmi jako jsou Global Knowledge, Learning Tree, PluralSight, Quick Start, tedy klíčovými konkurenty New Horizons nejen v USA, ale i globálně.

 

Důvody pro využívání té či oné instituce a jejích možností kurzů mají přitom firemní zákazníci i jednotlivci různé. Jedni řeší úspory, druhým vyhovuje flexibilita. Většinově samozřejmě všichni stále hledají kvalitní vzdělávání, které zajistí požadované znalosti a jiné prioritní individuální hodnoty.

V rámci průzkumu New Horizons tyto hodnoty zastupuje zejména zlepšující se produktivita (81 % respondentů odpovědělo, že tréninky New Horizons jim pomohly zlepšit vlastní produktivitu), v menší míře pak udržení zaměstnanců ve firmě nebo redukce nákladů v IT.

 

Nové formy vzdělávání v oblasti informačních technologií se již postupně šíří také do Evropy a Čech. Ani u nás již není výjimkou výběr z různých forem vzdělávání a dokonce i dílčích podob online výuky v IT problematice. Firemní i individuální zákazníci postupně začínají objevovat výhody, které jim různé podoby IT vzdělávání mimo tradiční formy přináší.

S jakými druhy IT výuky máte zkušenosti vy? Které vám vyhovují a proč?