Základní chyby vzdělávání zaměstnanců

V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je stále co zlepšovat. V první řadě byste se však měli vyhnout základním manažerským chybám, které jakékoli další zlepšování znemožňují. Pokud se vaše organizace dopouští níže popsaných chyb, pak vězte, že vaši zaměstnanci mají se školeními a dalšími typy rozvoje ty nejhorší možné zkušenosti. Na co si tedy dát pozor?

1. Chybějící propojení školitelů se zaměstnanci

Nepřehlížejte individuální potřeby a styly učení svých zaměstnanců. Vaším cílem by nemělo být školit masu, ale jednotlivce. Kde začít? Zeptejte se zaměstnanců, co jim při vzdělávání nejvíce vyhovuje. Veďte školitele k tomu, aby si budovali osobní vztahy se svými svěřenci a komunikovali s nimi o jejich potřebách.

2. Nemožnost uplatnit nové poznatky v praxi

Zaměstnanci by si po školení měli pamatovat nejen to, že nějaké školení bylo, ale hlavně to, co bylo obsahem daného školení. Pokud něco nebudou moci ihned uplatnit ve své každodenní praxi, logicky to zapomenou. Obsah školení by proto měl být zaměřen na konkrétní situace, které daní zaměstnanci řeší.

3. Příliš mnoho informací najednou

Žádné školení by nemělo zaměstnance zahltit. Smyslem rozvoje zaměstnanců není vměstnat co nejvíce informací do jednoho krátkého časového úseku, protože takové informace si zapamatujeme pouze krátkodobě. Vzdělávat je třeba postupně prostřednictvím kratších a častějších lekcí. Jednorázové vzdělávací akce většinou nemají přílišný smysl.

-kk-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry