Základní dovednosti manažera lidských zdrojů - Kolik z nich máte?

Při pohovoru s potenciálním zaměstnancem personalista standardně postupuje tak, že porovnává uchazeče se seznamem klíčových dovedností a osobnostních charakteristik, které si daná práce žádá. Odborný americký server Business & Legal Reports se proto u příležitosti začátku vydávání denního newsletteru pro manažery lidských zdrojů rozhodl vytvořit takový seznam předpokladů pro úspěšný výkon práce samotného HR odborníka. 

- Organizace. Řízení lidských zdrojů vyžaduje systematický přístup. Manažer lidských zdrojů by měl umět organizovat administrativu, ale i svůj čas a osobní přístup k lidem.

- Multitasking. Manažer lidských zdrojů musí být připraven na to, že v jedné minutě bude řešit osobní záležitosti zaměstnance, ve druhé stížnost na firemní zaměstnanecké výhody a ve třetí složitou strategii pro obsazení klíčového místa. Priority a firemní potřeby se rychle mění, čemuž je třeba se dokázat přizpůsobit.

- Diskrétnost a obchodní etika. Manažer lidských zdrojů je svědomím firmy, správně důvěrných informací. Je to velká odpovědnost. Je třeba postupovat velmi opatrně a nikdy nerozšiřovat osobní informace o komkoli z firmy neoprávněným osobám.

- Dvojí záběr. Úkolem manažera lidských zdrojů je zvažovat potřeby zaměstnanců i managementu. Jsou chvíle, kdy musí chránit zaměstnance a naopak chvíle, kdy se musí postavit za firmu, její kulturu a hodnoty. Je třeba snažit se vyvarovat nedorozumění.

- Důvěra zaměstnanců. Zaměstnanci očekávají, že manažer lidských zdrojů dokáže obhájit jejich postoje. Zároveň však musí propagovat politiku shora. Pouze ten, kdo dokáže udržet v této věci rovnováhu, může získat důvěru svých lidí.

- Férovost. Úspěšný manažer lidských zdrojů musí být poctivý. Měl by otevřeně a jasně komunikovat, naslouchat zaměstnancům, dodržovat zákony a firemní postupy a také respektovat soukromí a jedinečnost zaměstnanců.

- Oddanost neustálému rozvoji. Manažer lidských zdrojů by měl ostatním manažerům pomáhat koučovat a rozvíjet jejich lidi. Zároveň by měl využívat dostupné nástroje i pro svůj vlastní rozvoj.

- Strategická orientace. Manažer lidských zdrojů, který myslí dopředu, chápe svou vůdcovskou roli jako možnost ovlivňování strategické cesty celého managementu.

- Týmová orientace. Tým je dnes základním kamenem pracovišť. Manažer lidských zdrojů by proto měl chápat dynamiku pracovních týmů a hledat cesty, jak umožnit i rozdílným osobnostem spolupráci.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com