Základy úspěšného mentorování

Řada firem si takříkajíc na vlastní kůži ověřila, že přidělování mentorů vysoce výkonným zaměstnancům pomáhá těmto zaměstnancům nejen rychleji proniknout do jejich práce a firemního prostředí, ale také snižuje celkovou fluktuaci zaměstnanců. S tím jde ruku v ruce i větší spokojenost zaměstnanců. Mentorem se rozumí poradce či průvodce, který zaměstnancům pomáhá uspět. Program mentorování může být ve firmě formální (dlouhodobý), ale stejně tak probíhat i neformálně (spíše krátkodobě). Ať už však probíhá jakkoli, obě strany by měly znát určitá základní pravidla.

Vybírejte správného mentora

Ne každý může být dobrým mentorem. Měl by to být někdo, kdo má respekt, je úspěšný a zná firemní kulturu. Důležité je také, aby byl ochoten věnovat mentorování svůj čas a znalosti. Na začátku může pomoci analýza chování mentora i mentorovaného, aby si navzájem vyhovovali.

Vymezte cíle a smysl mentorování

S vymezením cílů, které budou odpovídat strategickému plánu firmy, by měl jako první přijít mentor. Stejně tak i mentorovaný by však měl mít prostor představit cíle, na kterých chce pracovat. Úloha mentora pak bude spočívat v poskytování rad, které však nenahrazují rozhodnutí nadřízených mentorovaného. Mentorovaný nebude nijak zavázán se jeho radami řídit.

Zajistěte diskrétnost a komunikaci

Obě strany by si měly vyjasnit, že veškeré jejich diskuse zůstanou soukromé. Zároveň je třeba domluvit se na způsobu komunikace a četnosti schůzek. Hned na začátku se dohodněte, jak dlouho bude mentorování probíhat.

Budujte otevřenost a respekt

Obě strany by k sobě měly být upřímné a vzájemně se respektovat. Mentor, který zatajuje důležité informace, svému svěřenci neprospěje. Měl by je však umět předávat taktně. Mentorovaný by pak měl být připraven přijímat zpětnou vazbu otevřeně.

Vztah mezi mentorem a mentorovaným je profesionální, nikoli osobní. Tomu by měl porozumět především mentorovaný.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How