Zaměřte řízení diverzity na interpersonální dovednosti

Ilustrační snímek

Stěžejní součástí práce odborníků na diverzitu ve firmách je rozvoj interpersonálních dovedností zaměstnanců. Bez silných interpersonálních dovedností totiž nemohou efektivně jednat s kolegy a přinášet své firmě efektivní výsledky. Podle serveru Diversity Executive je třeba zaměřit se především na následující dovednosti:

Respekt

Učte zaměstnance respektu ke kolegům odlišných kultur a názorů. Cílem je dosáhnout situace, kdy se vaši lidé nebudou bát požádat například o dovolenou nebo pružnou pracovní dobu z náboženských důvodů.

Aktivní naslouchání

Aktivně naslouchat znamená vyjadřovat zájem o to, co říkají druzí. Vaši lidé by měli umět mlčet, poslouchat a klást otázky.

Komunikace

Veďte zaměstnance k tomu, aby spolu pravidelně otevřeně mluvili o záležitostech spojených s diverzitou.

Citlivý přístup

Rozvíjejte u zaměstnanců schopnost přistupovat citlivě k potřebám a emocím ostatních lidí ve firmě. Pořádejte praktické tréninky, jak překonávat předsudky a stereotypy.

Řešení konfliktů

Tréninky používejte i pro nácvik řešení konfliktů tak, aby se již v budoucnosti zbytečně neopakovaly. Zaměřte se na typické situace.

-kk-

Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diversity Executive