Zanedbávat výcvik se nevyplácí

Mnoho lídrů se nedomnívá, že by jejich organizace byla „výcvikově deprivovaná“, především proto, že si na prvním místě necení a nepodporují výcvik. Avšak strategie firemních školení bývá často krátkozraká. Alespoň průzkumy ukazují, že výcvik může mít pozitivní vliv na obchodní výkonnost a podnik obecně. Například poslední americké a německé studie prokázaly silnou spojitost mezi investicemi podniku do zaměstnanců a trhem akcií a zisky. Dohromady investují (neužíváme slovo utrácejí) americké společnosti do výcviku kolem 65 miliard dolarů ročně. Chytří manažeři úspěšných podniků ví, že strategický výcvik přináší podstatnou návratnost investic. Jeden dolar investovaný do vzdělání zaměstnance je dvakrát efektivnější pro posílení produktivity než dolar investovaný do nového zařízení.

Výcvik také zvyšuje udržení zaměstnanců. Ve společnostech, které nabízejí svým zaměstnancům chabý nebo žádný výcvik, plánuje 41 % pracovníků během jednoho roku odejít. Naopak ve společnostech, které nabízí skvělý výcvik, plánuje odchod jen 12 % zaměstnanců. Další výzkumy ukazují, že pracovník, který absolvuje více než 20 hodin výcviku ročně, pracuje o poznání lépe než pracovník, který absolvuje méně výcviku. Big Blue, nejlepší společnost podle Training Magazine, utratí ročně za výcvik 700 milionů dolarů a každý její zaměstnanec absolvuje v průměru 54 hodin výcviku za rok.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com