Zásadní otázky implementace LMS

Ilustrační snímek

Systémy pro správu vzdělávacích programů (LMS) obecně slouží ke spouštění vzdělávacího obsahu v organizaci, sledování pokroku účastníků a reportování o výsledcích. Co přesně je vzdělávací obsah, co znamená sledovat účastníky a co zahrnují reporty, je již otázkou individuálního řešení, které si firma vybere. Jako u všech ostatních softwarových produktů platí i o LMS, že existují drahé a levné varianty – záleží na tom, co firma chce.

„Je velice užitečné, když LMS obsahuje data, které potřebujete. Mnoho lidí však spíše zaujmou různé vychytávky a nadstandardní funkce. Podle mých zkušeností se však až 90 % těchto funkcí nikdy nepoužije nebo organizace vůbec nevědí, jak je mají používat,“ píše v zajímavém článku na serveru elearningindustry.com prezident australské Asociace e-learningového průmyslu Marc Niemes. V oboru elektronického vzdělávání působí Niemes již dvacet let jako dodavatel LMS, tvůrce obsahu i uživatel a na implementaci LMS spolupracoval se 150 organizacemi. Upozorňuje na šest typických úskalí zavádění LMS ve firmách a radí, jak je zvládnout.

1. Víte, co chcete?

Nečekejte od LMS, že vyřeší všechny vaše problémy se vzděláváním zaměstnanců. Ve většině případů LMS lépe slouží pracovníkům HR ke správě dat a měření různých ukazatelů než zaměstnancům k učení. Než začnete zavádět LMS, musíte znát měřítka, která chcete uplatňovat a být připraveni přijmout výsledky. Když při prvním měření zjistíte, že se v posledních dvaceti letech vzdělávala jen třetina vašich zaměstnanců, využijte toto zjištění ke zlepšení situace, nikoli k vypnutí LMS.

2. Kdo co bude dělat?

Před začátkem implementace je dále důležité vědět, k čemu chcete LMS používat, kdo a kdy jej bude používat. K tomu je zapotřebí spolupráce všech zapojených obchodních jednotek. Každá by měla jasně specifikovat, co chce a nechce – například kdo a odkud bude mít přístup ke vzdělávacích materiálům, kdo bude moci nahrávat nové materiály, jaké materiály to budou, jak se budou řešit technické problémy apod.

3. Na co ještě čekáte?

Nikdy nemůžete předem znát odpovědi na všechny otázky a předvídat všechny reakce uživatelů. Nečekejte proto zbytečně dlouho a začněte s testováním navržených funkcí nejdříve na malé skupině uživatelů. Uživatele zajímá obsah, nikoli samotný LMS. Poskytněte jim vzdělávací obsah co nejdříve.

4. Máte zajímavý obsah?

Je jedno, jak skvělé technické řešení váš nový LMS bude, pokud uživatele nezaujme váš vzdělávací obsah. Marc Niemes doporučuje začít s několika testovacímu kurzy u malých skupin zaměstnanců. Při vytváření obsahu počítejte s tím, že LMS pro vaše lidi nebude prvním zdrojem, kam se obrátí, když budou potřebovat nějaké informace. Vždy začnou u kolegů a internetových vyhledávačů. Teprve pak je můžete zaujmout e-learningem.

5. Máte sepsaný proces implementace?

Vaše cíle a vše, co vyžadujete od LMS byste měli důkladně sepsat v podobě dokumentovaného procesu. Tento dokument by měli znát všichni přímí účastníci implementace. Jen tak lze zajistit, aby odpovědní lidé dodržovali plán a řešili případné problémy.

6. Kolik chcete investovat?

Organizace často zapomínají vyčlenit finanční prostředky na kvalitní obsah vzdělávacího systému. „Je to jako mít krásný DVD přehrávač a pouštět si na něm záznamy filmů, které si podomácku přehrajete na DVD ze starých VHS,“ vysvětluje Marc Niemes. HR musí hledat vzdělávací obsah z ohledem na firemní cíle, úrovně kompetencí a výkonnosti jednotlivých zaměstnanců. I proto má cenu začínat v malém.

-kk

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry

Články v sérii

Aktuální

3 předpoklady správného výběru LMS

Aktuální

Zásadní otázky implementace LMS