Zasloužím si povýšení

Jestliže vaše kariéra stagnuje, můžete zkusit riskantní krok a vést bez oprávnění. Jako jiná rizika, i tohle může přinést velký zisk, protože je to příležitost, jak ukázat ostatním, že můžete vyniknout v roli mimo vaši současnou práci. Je to také nejlepší způsob, jak ukázat, že si zasloužíte povýšení. Stinné stránky jsou dvě – riskujete, že selžete v něčem, čím nejste pověřeni, a navíc můžete zanedbat svou současnou pozici. Přesto je vedení bez oprávnění skvělým způsobem rozšíření vašeho okruhu působnosti a stojí za pokus. Musíte mít stále oči otevřené a hledat nové vůdcovské role. Následující seznam způsobů, jak rozpoznat příležitosti a uspět v nich, částečně sníží riziko vašeho neúspěchu v převzetí vůdčí role bez oprávnění.
- Najděte prázdné místo, které potřebuje vůdce – hledejte problém, za jehož řešení nechce nikdo převzít odpovědnost. Přijměte však odpovědnost jen za projekty, které mají začátek a konec. Jak jinak byste je mohli úspěšně dokončit? Promluvte si s osobou, která má projekt na starosti. Když se k jeho řešení nemá, přijďte druhý den s návrhem, že to převezmete a vyřešíte vy.
- Proveďte důvtipnou přeměnu v lídra – zlehčujte celou situaci, nedejte najevo, že řešíte problém někoho jiného, a nikdy o něm nemluvte špatně. Žádosti o spolupráci a pomoc pronášejte uvolněně a neformálně, nesmí to vypadat, že děláte něco neobvyklého.
- Vybudujte tým – nejste oficiální vůdce, takže nemůžete mít oficiální tým. Jsou dva způsoby, jak tým vybudovat. Buď vybrat všechny nejlepší pracovníky, nebo pomoci slabším pracovníkům předčit očekávání. Druhá možnost je riskantnější, ale nabízí větší pravděpodobnost chvály nadřízených. Pracovníky musíte přesvědčit, že práce na projektu bude přínosem pro jejich kariéru. Zjistěte, co chtějí a jak jim to můžete poskytnout.
- Delegujte svou vlastní práci – musíte mít svou současnou práci pod kontrolou. Delegování vás donutí brát si nové a složitější úkoly. Prvním takovým úkolem je vycvičení někoho jiného ve vaší práci, abyste měli čas na novou neoficiální roli.
- Proveďte konečnou prezentaci – to je váš hlavní cíl a všechny vaše snahy musí směřovat k němu. Vytvořte konečnou zprávu, která bude dokumentovat váš výkon a kde oceníte i členy týmu. Jasně uveďte problém a kvantifikujte výsledky. Nepřímo tak sdělíte, jak jste sami vedli změny a jak skvěle jste obstáli ve vedoucí roli.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal