Zefektivněte náklady na vaše L&D programy v roce 2021

Manažeři vzdělávání a rozvoje se v tomto období dostávají do složité situace. Poptávka po zvyšování kvalifikace zůstává, ale už není tolik zdrojů, které by ji pokryly. Z tohoto důvodu je třeba, aby se firmy zaměřily na vzdělávací příležitosti, které vytvářejí nejlepší výsledky pro jejich organizaci a využívají zdroje co nejlépe.

Ilustrační snímek

První krok závisí na datech. Údaje o dovednostech pracovních sil (stávajících zaměstnanců i uchazečů, které firma potřebuje) pomohou vedoucím pracovníkům upřednostnit jejich příležitosti na základě toho, jaké dovednosti jsou nezbytné pro naplnění obchodní strategie a jaké dovednosti jsou ohroženy.

Data jsou velmi variabilní a jsou ovlivněna rolí jednotlivců, odvětvím i zemí, kde firma působí. Obecně globálně lze klasifikovat následujících 10 dovedností, které se v letošním roce a následujících letech stanou kritické:

  • pokročilé IT dovednosti
  • vedení lidí
  • komunikace a vyjednávání
  • podnikání a iniciativa
  • projektový management
  • tvořivost
  • pokročilá analýza dat a matematika
  • kritické myšlení a rozhodování
  • adaptabilita a neustálé učení
  • návrh technologie a inženýrství

Například ve Velké Británii se místo komunikace více zdůrazňuje schopnost projektového řízení. Ve Francii je zase kreativita třetí nejohroženější dovedností a v USA je zase přednější schopnost analýzy dat.

Zároveň různá odvětví odlišují různé vzdělávací potřeby. Například zdravotnictví upřednostňuje dovednosti v oblasti řízení lidí, zatímco finanční služby vyžadují kritičtější myšlení a maloobchodníci hledají větší kreativitu v možnostech, jak zaujmout zákazníka a zlepšit jeho zákaznickou zkušenost.

Údaje o výukovém systému konkrétní země se také mohou leccos napovědět podle toho, které obory zajímají nejvíce studujících.

Přizpůsobení vašich vzdělávacích příležitostí různým stylům učení a momentálním potřebám tak může pomoci zabránit plýtvání cennými zdroji. Dalším krokem je propojení vašich vzdělávacích příležitostí s obchodní strategií. To pomáhá L&D programům přidat hodnotu pro byznys. Rovněž usnadňuje získání podpory top managementu v budoucnu.

Klíčovou součástí je zajistit, aby učení bylo použitelné. Nemusí být přímo součástí klasického kurzu – může to probíhat prostřednictvím úsekových úkolů, přesunů, dobrovolnictví a výuky ostatních. Pracovníci musí mít příležitost uplatnit své učení na situace v reálném světě. Díky nastíněným příležitostem bude vštípení nových dovedností mnohem snazší.

Adaptace na změnu

Vaše strategie pro rozvoj a vzdělávání se bude muset letos neustále vyvíjet v reakci na měnící se ekonomické, tržní, sociální a individuální potřeby. Každoroční revize nestačí k navigaci v této neustále se měnící době. Budete muset najít procesy a nástroje, abyste mohli okamžitě posoudit, jaké dovednosti vaši lidé potřebují dnes a jaké zítra.

Některé z těchto taktik budou dlouhodobým úsilím, jako je shromažďování a analýza údajů o dovednostech. Existují však okamžité kroky, které můžete začít rovnou implementovat, například zvažte obsah vašeho vzdělávacího systému – co funguje a co lze omezit. Komunikujte také s vašimi lidmi, abyste pochopili jejich touhy po zvyšování kvalifikace a jak je může organizace podporovat. Mnohem lépe tak porozumíte rozdílům mezi tím, jaké dovednosti se lidé chtějí naučit a jaké dovednosti potřebuje podnik pro své dlouhodobé fungování.

 

-bb-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine