Zkušenostní vzdělávací metoda - další krok k efektivitě

Většina společností si dnes uvědomuje, jak nesmírně důležitý je výcvik a rozvoj zaměstnanců pro jejich loajalitu, věrnost firmě a morálku. Náklady na školení jsou zanedbatelné s finančním přínosem, který mají kvalifikovaní zaměstnanci pro podnik. Aby si však mohli být manažeři jisti, že tréninkový program přinese prospěch jak podnikové kultuře, tak pokladně, musí být vybrán správný typ.

Vyučování založené na zkušenostech je dalším krokem ve vývoji edukačních technik. Lze jej definovat jako sérii skupinových cvičení vyžadujících vlastní aktivitu studenta, během nichž hlouběji pozná své individuální schopnosti i uplatnění při týmové práci. Intelektuální, fyzická a emocionální stimulace žáků zvyšuje jejich tvořivost a motivaci. Protože jde o systém, který využívá praktických činností k získávání zkušenosti, šance na úspěch jsou vyšší než u tradičních metod.

Vzdělávací agentury nabízejí programy, které jsou inovativní, zábavné a efektivní a přitom učí studenty týmové spolupráci, sebepoznání a pochopení činností jednotlivých čásí společnosti a vztahů mezi nimi.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher