Zvýšení efektivity vzdělávacích setkání

Mnoho organizátorů a přednášejících na vzdělávacích konferencích, školeních a workshopech sice oplývá velmi dobrými odbornými znalostmi, ale postrádají schopnost předat své vědomosti dál a neumějí navrhnout účinný postup výuky. Článek přichází s několika radami, které mohou pomoci tento problém překonat. Prvním předpokladem je poznat své publikum, jeho charakter a oblíbený způsob výuky, ale zejména vědět, co od lekce očekávají, jaké otázky je nutno řešit. V tomto směru je účinný přípravný rozhovor s účastníky.

Zjištěné informace a názory jsou základem pro určení konkrétních témat, na něž je třeba se zaměřit, a pro výběr metod výuky – ukázka na příkladech, klasický výklad… Při vlastním školení hraje významnou roli úvod, jenž musí získat pozornost a zapojit studenty do situace – lze použít například anekdotu, provokativní otázku, informace o novinkách z oboru a p. Správně vedené vzdělávací setkání by mělo mít vztah k pracovní činnosti žáků, získané poznatky by měly být uplatnitelné v jejich praxi. Jednou ze závěrečných aktivit může být například to, že se pracovníci pokusí navrhnout řešení problému na pracovišti na základě právě osvojených vědomostí.

Informujte o zdrojích, z nichž mohou účastníci školení čerpat při dalším vzdělávání. Zkuste si nejprve celou lekci projít nanečisto, abyste doladili časový plán, v případě nedostatku času zvažte, zda něco nevynechat. S konkrétním plánem výuky se obraťte na lidi, od nichž jste získávali prvotní informace a znovu se zeptejte na jejich názor. Nějaký čas před samotnou konferencí pošlete účastníkům osobní pozvání, kde zdůrazníte její účel a přínos pro jednotlivce i firmu.

**Datum vydání: VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher