95 % pracovníků IT je spokojeno se svou prací

Podle studie americké firmy Dice, která vyhledává pro své klienty vhodné zaměstnance na internetu, je 95 % pracovníků IT spokojeno se svou prací a 93 % pak řeklo, že chce zůstat v tomto technickém oboru minimálně dalších 6 měsíců.

 V rámci studie bylo dotazováno přes 1 000 pracovníků. 83 % z nich má svoji práci rádo natolik, že ji doporučuje i dalším. Pro porovnání ve zdravotnictví je to pouze 63 % a ve finančnictví 43 %.

Studie zjistila, že klesá zastoupení těch, kteří jsou spokojeni s touto prací pro možnost růstu (pokles z 21 % v únoru na 12 % v říjnu). Ti, kteří oceňují dobré platové ohodnocení, poklesli z 34 % na 28 %.

Výzkum také ukázal, že v jiných oborech se pracovníci více obávají převedení práce do země s nižšími mzdovými náklady. V IT je to 37 % oproti ostatním oborům, kde je to celých 43 %.

82 % si myslí, že je důležité udržet své znalosti na vysoké úrovni. Podpora vzdělávání od zaměstnavatele je podle 1/3 špatná, pouze 26 % si myslí, že je velmi dobrá, a 40 % uvedlo, že je dobrá. Pouze 18 % firem nabízí finanční odměnu zaměstnancům při získávání nových schopností nebo při obnovení stávajících.

-jh-

Zdroj: InformationWeek - portál předního amerického magazínu InformationWeek věnovaný moderním technologiím a byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje InformationWeek