Británie: Muži pronikají do ženských zaměstnání

Muži obsadí v následujících letech většinu pracovních míst v i oblastech, kde dosud převládaly ženy. Ukázala to britská vládní studie, kterou provedla Employment and Skills Commission.

Toto zjištění je překvapující, jelikož dosud se vzhledem k lepším studijním výsledkům žen na středních školách, přibývání zaměstnaných žen a větší poptávce po „ženských“ měkkých dovednostech předpokládalo, že právě ženy budou brzy tvořit většinu pracovní síly. Studie Working Futures 2007-2017 však uvádí, že ženy obsadí do roku 2017 jen 47 % pracovních míst.

Studie počítá s širšími sociálními důsledky současné recese, které ostře kontrastují s vývojem od 80. let, kdy mnoho žen přešlo z domácnosti do zaměstnání. Zatímco v roce 1971 pracovalo v Británii jen 42 % žen, v roce 2004 to bylo 70 %.

I když by však počet zaměstnaných žen měl v následující dekádě stoupnout o milion, Komise předpovídá nárůst počtu zaměstnaných mužů o 1,2 milionu. Muži začínají pronikat i do oblastí, kterým doposud dominoval ženy, zejména služeb. Tato místa vyhovovala ženám zejména proto, že řadu z nich lze vykonávat jen na částečný úvazek. Počítá se proto i s nárůstem počtu mužů pracujících na částečný úvazek.

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian