Česko přilákalo přes osm set odborníků z ciziny

Do projektu ministerstva práce, který má do Česka přilákat vzdělané lidi ze zahraničí, se dosud zapojilo 862 cizinců. Do programu se mohou hlásit lidé z 12 zemí a zahraniční absolventi českých středních a vysokých škol.

Vzdělaní cizinci hlavně z Východu tak mají šanci žít v Česku natrvalo dříve, než ukládá zákon. Vysokoškolské vzdělání mělo 672 účastníků projektu. Z nich 71 absolvovalo české vysoké školy. Bakalářský titul mělo 110 lidí, magisterský či inženýrský 438 a doktorský 53 osob.

Do projektu se zapojilo 212 občanů Ukrajiny, 113 z Běloruska a 107 z Ruska. Dalších 176 účastníků pocházelo z Bulharska. To bylo po vstupu do EU z programu vyřazeno.

Zájem cizinců o projekt je však nižší, než se předpokládalo. Důvodem může podle autorů zprávy být nezájem cizinců o usazení v Česku, zkrácení původně desetileté zákonné lhůty k získání trvalého pobytu na pět let i složité vyřizování povolení.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny