Chybí vám lidé? Zaměstnejte Filipínce!

Operátor výroby, elektrotechnik nebo třeba skladník s VZV. To jsou jen některé z řady pracovních pozic, které firmy při aktuální situaci na pracovním trhu těžko obsazují. Často proto sahají zejména po pracovnících z Ukrajiny. Vyřízení pracovního povolení však trvá déle, než jsou zaměstnavatelé ochotni čekat, výběr zaměstnanců s potřebnou kvalifikací není dostačující a najatí lidé mnohdy po krátké době odcházejí jinam. Je čas se poohlédnout jinde – na český pracovní trh přicházejí pracovníci z Filipín. Proč je výhodné je zaměstnávat a jaké zkušenosti s nimi domácí firmy už mají?

Tereza Taťáková, IRS Czech

V uplynulém roce byl spuštěn vládní projekt Režim Filipíny, který má za úkol zprostředkovat zaměstnance z tohoto ostrovního státu firmám na českém trhu. Přihláška firmy do tohoto programu znamená možnost zajištění termínu pro podání zaměstnanecké karty na velvyslanectví ČR, což v praxi významně zkracuje dobu náboru zahraničních pracovníků zhruba na 3 měsíce. Zaměstnavatel přitom může požádat najednou až o 30 pracovníků.

Proč zaměstnat Filipínce?

Pokud vám chybí kvalifikovaní lidé, zde je pár podnětů, proč zaměstnat právě filipínské pracovníky:

1. Jazyk

Filipínci obecně mají mezi zahraničními pracovníky dobrou pověst, a to nejen proto, že umí velmi dobře anglicky. Ostatně je to jejich druhý úřední jazyk vedle filipínštiny. Často od zaměstnavatelů, s nimiž spolupracujeme, slýcháme, že angličtina těchto lidí je mnohdy na tak dobré úrovni, že ani nestojí o ukrajinské pracovníky, kterým znalost některého ze světových jazyků většinou chybí.

2. Kvalifikace

Zatímco některé pracovní pozice jsou na blízkých zahraničních pracovních trzích už poměrně přebrány a jsou nedostatkové, Filipínci dokáží tyto mezery vyplnit. Ve velkém počtu nacházejí uplatnění například na technických a výrobních pozicích, jako je skladník s VZV, operátor výroby nebo CNC strojů, svářeč, řidič kamionů, stavební dělník, elektrotechnik či dokonce letecký mechanik anebo programátor. Jsou také kvalifikovaní pro práci v sociálních službách a pohostinství. Například ředitelé pobytových zařízení se často shodují na tom, že zejména filipínským ženám je schopnost pečovat o druhé velmi blízká a dobře se uplatňují například jako hospodyně, chůvy nebo mezi personálem nejednoho tuzemského hotelu.

3. Přizpůsobivost

Mentalita národa se může jevit na první pohled vzdálená té evropské, avšak ne natolik jako u ostatních asijských národů. Filipínci jsou totiž zvyklí na práci v zahraničí a mají lepší kosmopolitní smýšlení. Významný vliv na jejich zapojení do české společnosti hraje i křesťanství, díky němuž je pro Filipínce zcela běžné slavit např. Vánoce a jiné svátky. Zaměstnavatelé, kteří s nimi již mají zkušenost, jim svorně přisuzují především poctivost, serióznost a také pracovitost.

4. Stabilita

Pokud zaměstnáváte cizince, například ze zmiňované Ukrajiny, pak se jistě setkáváte i s jejich fluktuací. U Filipínců se vám toto stát nemůže. Jsou považováni za jedny z nejstálejších zaměstnanců na mezinárodním pracovním trhu. Na jejich pobyt zároveň dohlíží státní Filipínská organizace (POEA), která i přes řadu náročných povinností, které českým zaměstnavatelům ukládá (jako např. úhrada letenky a cestovního pojištění), garantuje i stabilitu pracovníka u jediného zaměstnavatele po celou dobu zaměstnanecké karty (max. 2 roky). Nedávná novela zákona č. č. 176/2019 Sb. o pobytu cizinců navíc až na výjimky zakazuje změnu zaměstnavatele v době kratší než šest měsíců od převzetí́ první́ zaměstnanecké́ karty.Změnu také́ nelze oznámit, pokud by novým zaměstnavatelem byla agentura práce.

Podmínky pro zapojení do programu

 • Musí jít o přímého zaměstnavatele.
 • Firma působí v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.
 • Firma zaměstnává alespoň 6 zaměstnanců.
 • Zaměstnavatel nemá žádné nevyrovnané závazky vůči státu.
 • Zaměstnavatel nedokáže vybranou pracovní pozici obsadit zaměstnancem z ČR.

Zaměstnavatel musí společně s žádostí o zařazení do projektu přiložit i další požadované dokumenty:

 • výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného registru,
 • doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
 • potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků,
 • potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • čestné prohlášení o uzavření pracovního poměru se zaměstnaným cizincem (cizinci), který bude trvat nejméně 1 rok.

I přes výše uvedený souhrn bývá ze zkušenosti pro řadu zaměstnavatelů nábor pracovníků ze zahraničí poměrně náročným administrativním procesem. Pro zjednodušení se proto nabízí možnost využívat zprostředkovatele, který pomůže zajistit předvýběr i veškerá potřebná povolení a firma tak získá zaměstnance ze zahraničí tzv. na klíč.

Máte zkušenost se zaměstnáváním cizinců z exotičtějších zemí? Podělte se o ni.