CPS: Jeden z osmi Britů žije v nezaměstnané domácnosti

Každý osmý dospělý Brit žije v domácnosti, v níž nikdo nepracuje. Znamená to, že právě Velká Británie patří k zemím s největším počtem nezaměstnaných domácností v rámci Evropské unie. Toto překvapivé zjištění přinesla statistika britského think-tanku Centre for Policy Studies (CPS), která vyčíslila poměr nezaměstnaných domácností v Británii na 11,5 %.

Velká Británie vykazuje dle závěrů studie s názvem „More producers needed“ nejvyšší počet nezaměstnaných domácností ve skupině šesti největších evropských ekonomik – například dvojnásobný ve srovnání s Nizozemskem. Francie vykazuje poměr nezaměstnaných domácností ve výši 10,5 % a Německo ve výši 9,2 %.

Studie hovoří o tom, že pokud by Británie dokázala snížit počet nezaměstnaných domácností o 10 % na úroveň Francie, znamenalo by to zvýšení HDP o jeden procentní bod. Podle ředitelky CPS Jill Kirbyové je to jasný signál, jak rychle je třeba zavést sociální reformu a odstranit bariéry mezi pracujícími rodinami a těmi, kteří plně závisí na sociálních dávkách.

-kk-

Zdroj: Recruitment Today - britský portál věnovaný otázkám trhu práce a náboru pracovní sil
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruitment Today