Důvěrné vztahy na pracovišti: Proč ne?

Výzkum společnosti Aziz Corporation se zaměřil na diskutované téma intimních vztahů na pracovištích ve Velké Británii. Ukázalo se, že většina lidí považuje zaměstnání za přijatelné místo pro začátek osobního vztahu, i když by se jednalo o vztah s níže postaveným kolegou.

29 procent dotázaných britských zaměstnanců přiznalo dlouhodobý vztah s někým z práce a 35 procent vztah krátkodobý. 13 procent těch, kteří měli vztah s kolegou, se pak oddávalo intimním projevům své náklonnosti přímo v kanceláři.

Zajímavé také je, že více než polovina britských šéfů souhlasí s důvěrnými vztahy na pracovišti. Asi 40 procent dotázaných šéfů však na druhu stranu neví, jak se má k takové situaci postavit.

Výzkumníci z Aziz Corporation jasně popsali větší uvolněnost dnešních britských pracovišť, doporučují však vždy zvažovat možné dopady kancelářských románků. Krátký „úlet“ může na zaměstnance vrhnout špatné světlo, pokud jde o profesionální chování a může ovlivnit i jeho kariérní postup. Ať už budou firmy mít jakékoli oficiální politiky, od šéfů bychom měli stále očekávat, že budou chtít rozhodnutí prováděná hlavou a nikoli srdcem.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups