E-mailing má vysokou efektivitu

Dvě nezávislé studie efektivity e-mailů prokázaly použitelnost e-komunikace v obchodě a také pro potřebu jejího zacílení. První studie prokázala, že 3/4 dospělých oceňují e-maily od firem, jejichž jsou zákazníky. Studie prokázala, že 30 % z nich se rozhodne nakoupit produkt nebo službu po obdržení e-mailu.

Výzkum také prokázal, že správná e-mailová kampaň zvýší zisk o 18 % více než teleshoping. Podle výzkumu používá 44 % marketérů v e-mailech osobní úpravy a 89 % z nich plánuje tento aspekt zvyšovat. Ze 40 % se osobní úpravy omezují pouze na oslovení, jen 10 % do osobní úpravy zahrnuje všechny aspekty e-mailové kampaně, jako je vedle oslovení i načasování, propagace či obrázky.

Podle výzkumu se 61 % respondentů vyjádřilo, že je důležitý faktor načasování. Pro 60 % je rozhodující nabídnutá sleva. Pro 55 % respondentů je důležité, aby e-mail odpovídal jejich specifickým požadavkům, životnímu stylu a preferencím.

-jh-

Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ